Wednesday, August 20, 2008

Thư Mơì Tham Dự Kỹ Niệm 10 năm Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế

Thư Mời
Tham Dự Đại Hội 10 Năm Thành Lập
Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đồng Đế Nha Trang trân trọng kính mời:
Quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý thân hữu, cùng gia đình bớt chút
thời giờ đến thăm dự buổi lễ 10 năm thành lâp hội được tổ chức tại:
Nhà Hàng China Feast
12100 Beach Blvd
Stanton, Ca 90860
Phone: (714) 898-8933
Thời Gian: Chủ Nhật, Ngày 31 Tháng 8, Năm 2008
Từ 10:00 am - 3:00 pm
Trong chương trình, Ban Tổ Chức có buổi lễ đặc biệt:
1. Đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ
2. Vinh danh các phu nhân tù cải tạo
Sự hiện diện đông đủ của quý niên trưởng, quý chiến
hữu, quý thân hữu, cùng gia đình sẽ là một vinh dự
lớn lao cho ban tổ chức.
Để việc đón tiếp được chu đáo, xin quý vị vui lòng thôn
báo số người tham dự trước Ngày 15 Tháng 8 Năm 2008
qua các số điện thoại sau đây:
Vũ Thêm: (714) 878-9560 Phạm Lượng: (714)722-2053 Tần Nam:(714)878 - 5528

Quận Cam, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2008,

Ban Tồ Chức Trân Trọng Kính Mời

Chương Trình Tổng Quát:
10:00 am Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ
11:00 am Tiếp Đón quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu
11:30 am Nghi lễ Khai Mạc, Lời Chào Mửng Của Ban Tổ Chức
12:00 pm Bầu Ban Chấp Hành Mới (Nhiệm Kỳ: 2008-2010)
1:00 pm Tiệc Trưa Thân Mật & Chương Trình Văn Nghệ
2:00 pm Buổi Lễ Vinh Danh Các Phu Nhân Tù Cải Tạo
2:30 pm Phát Hành Đặc San Đồng Đế 2008
3:00 pm Lời Cãm Tạ Của Ban Tổ Chức và Bế Mạc Chương Trình

No comments: