Tuesday, October 21, 2008

Nhớ người tình xa
Nhớ người tình xa .

Ngày hôm ấy nắng vàng rơi rất nhẹ
Bến sông Hàn em buồn tiển anh đi
Tay trong tay nghe lệ nóng vành mi
Mai tan học em về ai trông ngóng

Ngày đi phép xe dừng cầu Xóm Bóng
Anh sinh viên lể phục dáng oai hùng
Trên Tháp Bà nhìn cơn nước mông lung
Trôi về biển lặng lờ nghe nhớ quá

Biển Nha Trang hàng thùy dương rủ lá
Âm điệu buồn cơn sóng vổ mênh mông
Anh đời trai phiêu bạt giử non sông
Chưa trở lại trên vai còn nặng gánh

Thu qua rồi đông về nghe thấm lạnh
Anh chưa về em có nhớ có thương
Mới hôm nao mà chín tháng quân trường
Rời Đồng Đế anh ra vùng hỏa tuyến

Viết cho em bài thơ từ trận chiến
Khi súng thù vang vọng nẻo sơn khê
Vì quê hương anh lở hẹn chưa về
Nhớ em quá những ngày trên chốn lạ

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72
Chi Đoàn 2/15 TK LĐ III KB

No comments: