Friday, September 19, 2008

Em vẫn còn xỏa tóc đợi chờ


Em vẫn còn xõa tóc đợi chờ
Phạm Hùng, TX
Riêng tặng Thiếu úy Vũ nhật Minh Khoá 10B/72 Ðồng Ðế Nha Trang

Anh bỏ đi không còn thao diễn nghĩ

Em vẫn nằm xõa tóc đợi chờ anh

Ngày lại ngày..mỏi mắt hướng biển xanh

Người chiến sĩ năm xưa đâu chẳng thấy..!Chàng biền biệt từ tháng Tư năm ấy

Thuỡ giặc tràn cướp mất đất quê hương

Ðồng Ðế buồn cây cỏ phủ tang thương

Lưng chừng núi sương vương thành mây trắngNhững buổi trưa hàng dương buồn trong nắng

Ðứng im lìm ủ rủ nhớ thương ai

Thoáng ngày nào làm bạn những chàng trai

Xếp sách vở chọn đường mang cung kiếmÐường Ba Làng lâu nay đã tắt lịm

Vắng tiếng ca vang theo nhịp bước đều

“Tàn trong bóng chiều ..” sao thấy quạnh hiu!

Chàng chiến sĩ phương nào anh có biết ..?Ðường Bãi Tiên non cao nước biếc

Núi hòn Khô da diết nhớ mong anh

Em vẫn nằm xõa tóc ngắm biển xanh

Nghe sóng vỗ tưỡng như lời anh nhắnChàng chiến sĩ năm xưa anh tắm nắng

Gội sương sa Ðồng Ðế đậm màu da

Anh ở đâu .. để ngăn cách tình ta?

Em vẫn đợi, vẫn nằm đây xõa tóc…

1 comment:

Anonymous said...

Xin chiến hữu nào đó vui lòng cho biết dãy núi có hình dáng thiếu nữ nằm xoã tóc tên là gì. Cám ơn.