Tuesday, September 21, 2010

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Tuấn Nguyễn 10B72Thành Kính Phân Ưu
Được tin thân mẫu của bạn Tuấn Nguyển (West Covina, California)
vừa thất lộc tại Nam California,
Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà sớm về miền cực lạc và thành thật chia buồn với anh chị và gia đình cho sự mất mác lớn lao này.

Phạm Hòa (765)  và Gia Đình


Phân ưu anh em 10B72/ Nam California

 Thanh that chia buon cung Tuan va gia dinh.
 "May peace be with her".
Thang Nguyen.

Cầu xin huơng hồn Cụ sớm tiêu diêu miền cực lạc
Thành thật chia buồn cũng Tuấn và gia đình
Gđ P.M. Đốc

THÂN MẪU
CỦA BẠN TUẤN NGUYỄN VỪA MỆNH CHUNG TẠI CALIFORNIA
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH CHỊ TUẤN VÀ GIA ĐÌNH
 NGUYỆN CẦU BÀ YÊN NGHỈ TRONG CHỐN BÌNH AN
 
Thay Mặt Anh Em Khóa 10B/72 Đồng Đế
 Phú Nguyễn
Thông Báo cùng anh em đồng môn Khóa 10B72:
Ngày Giờ Viếng: Thứ Bảy 9/25/2010 từ 1:00PM đến 8:00PM
Địa điểm: Peek Family Funeral- Westminster- California

Hi all my friends ,

My mother just passed away last night...

Tuan,