Tuesday, January 26, 2016

SQTB Khóa 10B72 Cây Mùa Xuân 2016

SQTB Khóa 10B72 và gia đình trong nhạc phẩm "Xuất Quân"Hàng Quân Danh Dự mọi Quân Binh Chủng

Nhạc Phẩm Cám Ơn Anh của Không Quân Trung California

Vũ Điệu miền sơn cước giúp vui chương trình văn nghệ 

Thành viên của Gia Đình 10B72 từ Canada

Các anh chị trong Hội Không Quân Trung California giúp vui văn nghệ

Vũ Ngọc Linh, Phạm Hòa và Gia Đình Nguyễn Đức Chính Khóa 10B72/SQTB

Khóa 4A72 và C/H Không Quân 

Các Chiến Sĩ Hải Quân và Hội Bà Triệu 

Chị Liên 10B72 và cháu

Hình lưu niệm các bạn 10B72

Các SVSQ Khóa 10B72 SQTB

Các Xướng Ngôn Viên Hồng Vân, Ngọc Thủy và Hương Thơ

Các chị 10B72 trong phần văn nghệ

Vũ Hải và Trần Chí Thiện Tâm

Ban Tiếp Tân Khóa 10B72 

Hình Lưu Niệm 

Anh Chị Dương Hạnh từ San Diego 

Ông Bà Hội Trưởng Khóa 10B72 / SQTB

Anh Chị Trần Ái Minh San Diego California

Hội Bà Triệu 

Em gái của SVSQ Nguyễn Đức Chính với lời cám ơn Khóa 10B72

Trao quà lưu niệm gia đình bạn Nguyễn Đức Chính Khóa 10B72

Không Quân Hơp Ca

Quỹ đóng góp dẵ hơn 7,000.00 USD

KQ Đức và KQ Hùng Fashion Multicolors

Các Chị trong Hội KQ

Hẹn ngày tái ngộ SQTB Khóa 10B72 tường trình 
 

VIDEO

No comments: